Leerjaar1Natuurrampen

Het project

 

Dit is je eerste project. Het gaat over natuurrampen.

Deze website helpt je bij het leren en geeft je veel informatie over het onderwerp,

maar je gaat ook zelf op onderzoek uit. 

 

Het project bestaat uit 5 hoofdstukken.

Het eerste hoofdstuk is de informatie die je nodig hebt om de rest te begrijpen.

In de andere drie hoofdstukken wordt steeds één soort natuurramp

onder de loep genomen.

Het laatste hoofdstuk gaat over milieurampen.

Rampen die door de mens worden veroorzaakt.